Blog Image

Reflections & observations

About this blog

This blog is centered around the usage of business development and marketing to maximize customer benefits and shareholder value. More information on Blueberry can be found at http://www.blueberry.se

Revision – eller hur man skjuter över målet

Reflections Posted on Mon, February 01, 2010 11:04:21

PriceWaterhouseCoopers (PWC) kör just nu en kampanj runt om i Sverige. Bakgrunden till att de kör en kampanj just nu är att det ligger ett lagförslag på Riksdagens bord där det föreslås att endast stora företag (företag som uppfyller två av följande kriterier är enligt förslaget stora, öviga små; Omsättning över 50 MSEK, Balansomslutning över 25 MSEK, fler än 50 anställda) skall vara tvingade enligt lag att genomföra årlig revision. D.v.s. merparten av alla aktiebolag kommer inte att behöva göra revision enligt lagen om Riksdagen antar denna nya lag, vilket får anses sannolikt.

Mot denna bakgrund har PWC bestämt sig för att börja kommunicera med marknaden – nu kan man inte längre kan hänvisa till att kunderna skall bli kunder p.g.a. att lagen säger det utan behöver fokusera på den nytta man skapar för kunden. Enligt Kaj Hedlund, Reklamansvarig på PWC, är tanken med kampanjen att framhäva möjligheterna med en revision istället för att förmedla en hotbild (källa). De vill även visa vilket lyft för verksamheten som revisionen är.

Värdetillväxt, trygghet, specialistkompetens, kvalitetsstämpel, riskhantering, affärsstöd, framtidssäkring, utmaning och förtroende är de värden jag får av att använda mig av PWC för att göra en revision – allt enligt PWCs kampanj. Hur då undrar jag stilla?

Vid en genomläsning på hemsidan står det klart för mig att trygghet, specialistkompetens, kvalitetsstämpel och förtroende är saker som enligt PWC kommer i kölvattnet av att göra en revision (oberoende av vem som gör den).

Värdetillväxt, affärsstöd, framtidssäkring och utmaning kommer enligt PWC av att diskutera mitt företag med en extern part som förstår min bransch (även det generiska värden).

Riskhantering däremot verkar vara ett nytt värde som PWCs revision faktiskt både kan och har kompetens att tillföra. Ett värde som dessutom är oerhört intressant för de flesta företagare att föra en dialog med en kompetent revisor kring.

Så varför snackar man om allt det där andra som alla andra kan leverera med? Det är bara spekulationer men jag misstänker att man skippade att kolla av kundbehovet och gick direkt till att skissa på den roliga idén med ballongerna som lyfter kunden istället. (Klicka på bilderna för att förstora dem.)

Hade PWC kört en kampanj med revision och lyft fram riskhantering som det viktigaste attributet tror jag att de hade kommunicerat nyttan helt rätt – speciellt som riskhantering är en ytterst angelägen fråga för stora som små företagare i en lågkonjunktur. Nu riskerar man att inte nå fram, alternativt förvirra kunderna med vad man egentligen kan hjälpa till med att skapa för nytta då de flesta mervärdena de kommunicerar (värdetillväxt, trygghet, specialistkompetens, kvalitetsstämpel, riskhantering, affärsstöd, framtidssäkring, utmaning och förtroende) kan göras lika bra av någon annan.

Enligt min mening ett praktexempel på hur man skjuter över målet när man egentligen har något bra att komma med – “Vi ser till att du tar rätt risker” hade suttit som en smäck.Apotek – en hjärtesak

Observations Posted on Mon, February 01, 2010 10:05:06

I samband med avregleringen har det dykt upp ett antal nya aktörer på apoteksmarknaden, bl.a. Apoteket Hjärtat. Det känns enkelt och nästan lite väl förutsägbart med ett hjärta i en apotekslogga – men det funkar strålande bra.

Helt plötsligt tror jag att mina lokala farmacevter faktiskt bryr sig och vill att jag skall må bra. De har till delar samma personal som tidigare, men likväl känns det mycket bättre.

Nyttan har ökat markant bara genom att Apoteket Hjärtat har förskjutit fokus för varumärkeskommunikationen från själva läkemedlet till effekten läkemedlet skapar hos brukaren/kunden. Strålande!Schysstare fika

Observations Posted on Mon, February 01, 2010 09:43:50

Vid ett besök i Göteborg nyligen sprang jag förbi Fröken Olssons Kafé som på ett billigt, enkelt och tydligt sätt visar sina kunder att de bytt ut sitt gamla kaffe mot rättvisemärkta och ekologiska bönor. Strålande sätt att berätta för sina kunder – kunder som säkerligen upplever en öka nytta (målgrupp gissningsvis kvinnor och män 18-35). Klicka på bilderna för att förstora dem.