För några år sedan såg jag för första gången servett-dispensern Just One. Det unika med Just One var att man endast kunde ta en servett åt gången. Ingen big-deal kan tyckas men det hjälper matställena som har den att få ner servettkostnaden. Men det finns mycket mer att hämta…

Enligt Lotus, som tillverkar och marknadsför Just One, ger produkten följande fördelar;

– Lägre omkostnader – den reducerar avfallsmängden med 30%
Den bästa kvalitén på dispenserservetter – mjuka, absorberande servetter
Mera tid för dina kunder – snabbt och lätt att se innehåll och fylla på
Bättre hygien – interfoldvikningen gör att kunden endast rör vid en servett åt gången

Allt bra så långt, men var finns miljöaspekten undrar jag stilla?

Om vi tittar på USA så använder varje amerikan i snitt 2 200 servetter per år, eller lite drygt 6 stycken per dag. Om alla matställen i USA använde Just One som servett-dispenser så skulle avfallsmängden per år från servetter i USA minska med ca. 1 miljard kilo (källa) – det kallar jag ett säljargument för miljömedvetna. Globalt skulle effekten kunna vara 6-7 miljarder kilo sparat avfall per år, uppskattningsvis.

Lotus har idag en bra produkt med Just One, men har missat att omsätta det faktum att när omvärlden, och med den konsumentattityderna, har förändrats så behöver även marknadskommunikation förändras. Genom att även hjälpa sina B2B kunder att öka sitt mervärde gentemot konsumenterna så kommer även Just One’s erbjudande att förbättras.

Vad skulle hända om Lotus med varje leverans skickade med skyltar som sattes ovan på servett-dispensern där det stod “Vi har bytt servetter för att spara vår gemensamma miljö – hittills har vi lyckats få ner avfallet med 30 %”?

Eller ännu hellre om Lotus hade satt igång en global kampanj kring att få ner avfallet; “Vi vill minska avfallet på jorden med 7 miljarder kilo per år genom att bara använda de servetter vi behöver – vill du hjälpa till?”. Jag tror gensvaret hade varit mycket positivt.

Lotus hade på så sätt både sett till matställets behov (lägre kostnader och nöjdare kunder) och konsumentens behov (bättre miljö och hygien) på samma gång och med minimala merkostnader.

När omvärlden förändras – förändra din kommunikation.