Vad gör man när man agerar på en generisk marknad där kunderna uppfattar ens egen produkt som likvärdig eller utbytbar med konkurrenternas?

Det de flesta gör idag är att differentiera sig med hjälp av att ladda varumärket och den utlovade upplevelsen på olika sätt – ett sätt att försöka förbättra den upplevda nyttan utan att behöva förändra/förbättra produkten. Exempelvis när Skånemejerier utger sig för att vara ”Mjölken hemifrån”, så är det tänkt att bidra till en känsla av närhet och trygghet (källa) för skåningar samtidigt som Skånemejerier inte behöver förändra produkten.

Det finns dock andra, för kunden påtagligare sätt att differentiera sin produkt och samtidigt öka nyttan med den för kunden. Inom detaljhandeln finns det sedan länge aktörer som har insett värdet av att inte bara ladda produktens varumärke med känslor och upplevelser utan att parallellt även arbeta med hur produkten uppfattas och differentieras med hjälp av ex. fysiska attribut.

1984 uppfanns varumärket J.P. Chenet av GCF Group och drygt 25 år senare är ”den sneda flaskan” det bäst säljande franskproducerade vinet i världen. Om det faktum att det såldes knappt 2,8 miljoner liter J.P. Chenet Cabernet-Syrah år 2009 i Sverige (källa) beror på att vinet är fantastiskt eller att flaskan är lätt att känna igen känns underordnat, faktum är att det levererar en direkt nytta till kunderna som gör att de köper det om och om igen – ”Gösta, köp den där sneda flaskan” verkar utkonkurrera alla andra parametrar när det gäller val av vin inom målgruppen.

Ett annat exempel är Great American Knitting Mills (GAKM) som gjorde strumpor som alla andra i början av 1900-talet. Under depressionen började man, efter påtryckning från kunderna, att förstärka tån i strumporna med irländskt linne för att de skulle räcka längre i de dåliga tiderna. Strumporna blev mycket uppskattade och för att skilja strumporna från konkurrenternas började man sy tån i strumporna med en guldfärgad tråd för att visuellt visa på skillnaden – begreppet Gold Toe var fött och idag är fler än varannat par ”men’s dress socks” som säljs i U.S.A. en Gold Toe (källa). På en marknad där alla herrstrumpor är antingen svarta eller blå, har samma modell och är av likvärdig kvalitet – gissa vilka strumpor man kan urskilja enklast? “I’ll take those gold toe-ones, please!”.

På många sätt är det enklare att differentiera hur din produkt uppfattas (till skillnad från upplevs) om du säljer en vara, men det går mycket bra även om din produkt är en tjänst. Mer om detta i “Differentiera mera! – del 2”.