Differentiering handlar om hur du kan förtydliga ditt eget erbjudande i förhållande till konkurrenterna samtidigt som du skapar åtråvärda mervärden för slutkunden.

På många sätt är det enklare att differentiera hur din produkt uppfattas (till skillnad från upplevs) om du säljer en vara, men det går mycket bra även om din produkt är en tjänst.

Om du funderar på att differentiera företagets tjänster så är det viktigaste du kan ta med dig vetskapen att det företaget säljer och det kunden köper oftast är helt skilda saker. Företaget säljer ex. ett bolån med bra ränta – kunden köper det trygga hemmet. Vem har egentligen behov av ett bolån? Det är snarare det bolånet möjliggör som är det intressanta för kunden och det bankerna och bolåneinstituten borde inrikta sig på att differentiera.

För att förtydliga hur man kan arbeta med att differentiera sina befintliga tjänster kommer exempel att ges på hur befintliga generiska tjänster som idag finns på marknaden – mäklartjänster, bolån och mobiltelefoni – sticker ut eller skulle kunna fås att sticka ut från mängden och samtidigt leverera en ökad nytta till kunden.

Några av de parametrar jag i denna serie kommer att visa hur man kan jobba med för att göra sin tjänst unik är; fördelning mellan vara & tjänst, tjänstens innehåll, tjänstens distribution, sampackning med andra tjänster alt. uppdelning i flera tjänster samt förpackningen/emballaget.

Fördelning mellan vara & tjänst

Varor är enkla att förmedla vid köptillfället, men med tjänster är det lite svårare. Tele 2 säljer sina mobil- & bredbandsabonnemang i små kartonger, som vore det en köpfilm eller chokladask. Anledningen är sannolikt att kunden ”får något med sig hem” när han betalt för en tjänst som varken smakar, luktar eller ser något ut – ett bra sätt för Tele 2 att koppla an en immateriella tjänst till hur vi som konsumenter är vana att handla varor. När vi går hem från affären med den svarta lådan med den lyxiga guldiga texten känns det helt enkelt bättre än om vi skulle gå hem med en tändsticksask med modem i som vi betalt 995 kr för. Ett bra exempel på en produkt som till nästan 100 % är en tjänst men som helt och hållet säljs som en vara.

Tele2’s fokus i kommunikationen ligger på pris och point of sale (när kunden i köptillfället står och väljer) snarare än på nyttan med produkten, den förutsätts vara underförstådd. För Tele2’s målgrupp (unga och medelålders prismedvetna) skulle nyttan kunna adderas på ett enkelt sätt genom att utgå från målgruppens kontaktbehov och Tele2’s vilja till folklighet och humor. Den skulle ex. kunna uttryckas med ”Billigaste sättet att ringa och sjukanmäla sig inför VM i fotboll” eller ”Billigaste sättet att facebooka dina vänner från sommarstugan att det regnar på midsommar – i år igen”.

Nästa del kommer att handla om hur du kan arbeta med att differentiera din tjänsts innehåll.